Podopieczni

Albert Wójcik

rozpoznanie: autyzm

Albert do 1 roku rozwijał się prawidłowo. Wraz z dorastaniem coraz wyraźniej były widoczne symptomy choroby. Pierwsze badania wykluczyły autyzm, jednak z wiekiem widać było coraz większe dysproporcje: chwiejny chód , nadpobudliwość, alergie pokarmowe, ograniczony kontakt wzrokowy, niezdolność nawiązania czynnej współpracy z druga osobą, brak mowy. Kolejne badania w kierunku autyzmu potwierdziły chorobę. W chwili obecnej chłopczyk jest objęty terapią ruchową oraz integracji sensorycznej. Oprócz tego jest pod opieką logopedy, neurologopedy i psychologa. Pomagamy Rodzicom Alberta zebrać pieniądze na specjalistyczne badania. Dziękujemy za okazane serce!