Podopieczni

Aleksander Wojna

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja

Aleksander choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce oraz padaczkę lekooporną. Nie potrafi samodzielnie siedzieć, nie chwyta zabawek i nie wykonuje samodzielnie żadnej czynności. Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w pokryciu kosztów rehabilitacji. Mama Aleksandra sama go wychowuje, nie pracuje ponieważ chłopczyk potrzebuje stałej opieki. Prosimy z całego serca o pomoc.