Podopieczni

Aleksander i Tomasz Łata

rozpoznanie: wada serca, zaburzenia krzepnięcia pod postacią niedoboru XII czynnika krzepnięcia

Aleksander od urodzenia objęty jest rehabilitacją ze względu na osłabione napięcie mięśniowe. Urodził się z wadą serca ASD II, zaburzeniami krzepnięcia pod postacią niedoboru XII czynnika krzepnięcia oraz ma torbiel podpajęczynową. Zdiagnozowano u niego również autyzm dziecięcy.
Jego młodszy brat Tomasz również od urodzenia ma osłabione napięcie mięśniowe, urodził się z wadą serca PFO i niedoborem XII czynnika krzepnięcia. Tomek jest często hospitalizowany z powodu niskiej odporności oraz astmy.
Chłopcy są pod stałą kontrolą poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, gastrologicznej, alergologicznej, hematologicznej, laryngologicznej, genetycznej oraz kardiologicznej. Koszty badań, leczenia i rehabilitacji są bardzo duże i w znacznej mierze przekraczają możliwości finansowe rodziców chłopców. Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w sfinansowaniu ćwiczeń dla braci.
Bardzo dziękujemy!!!