Podopieczni

Amelia Skop

rozpoznanie: złożona wada serca (kardiomiopatia gąbczasta, zespół Ebsteina)

Amelia urodziła się z zespołem genetycznym o nazwie 1p36, który charakteryzuje się złożoną wadą serca (kardiomiopatią gąbczastą, zespół Ebsteina), obustronnym niedosłuchem i kołyskowatymi stopami. Amelka ze względu na obniżone napięcie mięśniowe wymaga stałej rehabilitacji i pozostaje pod specjalistyczną opieką medyczną oraz uczestniczy w zajęciach stymulujących jej rozwój. Zbieramy na rehabilitację domową dla Amelki. Bardzo prosimy o pomoc!!! Dziękujemy.