Podopieczni

Alan Piela

rozpoznanie: wrodzona wada serca, mózgowe porażenie dziecięce

Alanek od urodzenia choruje na wrodzoną wadę serca, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i nieprawidłowo uchodzące żyły płucne. Alan zaraz po urodzeniu był operowany w Klinice Kardiochirurgii w Poznaniu. Chłopczyk bardzo wolno się rozwijał. Rezonans magnetyczny wykonany po pierwszym roku życia, wykazał okołokomorowe zmiany niedotleniowo-niedokrwienne w istocie białej obu półkul mózgu. Diagnoza: Dziecięce Porażenie Mózgowe. W chwili obecnej Alan nie chodzi, nie mówi i musi być intensywnie rehabilitowany. Zbieramy pieniądze na jego rehabilitację. Bardzo prosimy o pomoc.