Podopieczni

Anna Komosa

rozpoznanie: encefalopatia o nieznanej etiologii,
zaburzenie mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego

Ania urodziła się 14.05.2014 r. Od początku nie zachowywała się jak zdrowe dziecko. W siódmym tygodniu życia rozpoznano u Ani zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ania jest rehabilitowana od trzeciego miesiąca życia, jednak do tej pory jest opóźniona w rozwoju psychoruchowym, tzn. nie przetacza się, nie siedzi sama, nie mówi, nie potrafi jeść ani pić. Kontrolny rezonans magnetyczny głowy w październiku 2015 roku, wykazał zaburzenia mielinizacji OUN. Obecnie podejrzewa się u Ani rzadką chorobę genetyczną, jest w czasie diagnostyki. Ania, aby uzyskać w przyszłości jakąkolwiek sprawność, wymaga stałej pomocy rehabilitanta, logopedy, pedagoga, neurologa, genetyka, gastrologa i wielu innych specjalistów.
Bardzo prosimy o pomoc w leczeniu i rehabilitacji Ani.