Podopieczni

Aleksandra Ołownia

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja

Ola od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce (niedowład połowiczy obustronny). Ola ma bardzo ciężką postać MPD, do którego dochodzi częściowy niedosłuch, zupełnie nie słyszy na prawe ucho, ma poważne upośledzenie neurologiczne i padaczkę oraz postępującą skoliozę, nie potrafi siedzieć, chodzić i mówić. Wymaga stałej rehabilitacji i opieki lekarzy specjalistów oraz ciągłej opieki osoby trzeciej. Rodzice zwrócili się do nas z prośbą o sfinansowanie rehabilitacji Oli. Bardzo prosimy o pomoc.