Podopieczni

Adrian Podgórski

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, znaczny niedorozwój umysłowy, autyzm, celiakia, skolioza kręgosłupa

Adrian urodził się w 2002 roku z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego z podejrzeniem zespołu genetycznego MASA. W związku z tym jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki. Dodatkowo w 2014 roku doszło u niego do bardzo szybko postępującego skrzywienia i skręcenia esowatego kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Tylko dzięki rehabilitacji oraz noszeniu gorsetu ortopedycznego udaje się zatrzymać dalsze postępowanie skoliozy. Zdiagnozowana choroba otrzewnej wymaga od Adriana przestrzegania diety bezglutenowej.
Bardzo prosimy o wsparcie w kosztach rehabilitacji, gdyż sytuacja finansowa rodziców Adriana nie pozwala na samodzielne pokrycie dużych kosztów.
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc. Dziękujemy!!!