Podopieczni

Adrian Maligranda

rozpoznanie: niesamoistny opóźniony rozwój mowy na tle zespołu Downa, niewydolność oddechowa, hipoplazja ciała modzelowatego, wrodzona niedoczynność tarczycy

Adrian Maligranda urodził się w 2013 roku jako wcześniak z zespołem Downa oraz niewydolnością oddechową. Ma częściową agenezję ciała modzelowatego, co dodatkowo utrudnia mu uczenie się. Ma problemy z równowagą i koordynacją ruchową. Ponadto stwierdzona została u niego niedoczynność tarczycy oraz niedowrażliwość słuchu. Obecnie przebywa na diecie bezglutenowej. Jest objęty opieką endokrynologa, okulisty, laryngologa i neurologa. Adrian ma stwierdzony niesamoistny, opóźniony rozwój mowy na tle zespołu Downa. Osłabione napięcie mięśniowe dodatkowo sprawia, iż jego mowa jest bardzo utrudniona i wymaga większego wysiłku. Dzięki systematycznej i indywidualnej pracy z logopedą staje się lepiej rozumiany.
Zwracamy się z prośbą o pomoc i dofinansowanie do terapii i turnusów terapeutycznych, które pomogą Adriankowi w rozwoju umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem, rozwoju poznawczym oraz społecznej integracji. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.