Podopieczni

Adrian Jastak

rozpoznanie: dziecięce porażenie mózgowe, encefalopatia, padaczka

Adrian i jego młodszy brat, cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Wymaga stałej opieki i pielęgnacji. Z powodu trudności w sprawowaniu opieki nad dwójką chorych dzieci, Adrian został umieszczony w Państwowym Domu Pomocy Społecznej. Rodzice jednak często go odwiedzają oraz zabierają do domu i starają się współdziałać w procesie jego leczenia i rehabilitacji.
Za każdą okazaną pomoc będziemy bardzo wdzięczni. Dziękujemy!!!