Podopieczni

Julia Kierkało

rozpoznanie: guz mózgu

Julia urodziła się jako zdrowa i szczęśliwa dziewczynka. W 6 miesiącu życia wykryto u niej guza mózgu. Julia została poddana ciężkiej operacji częściowego usunięcia guza mózgu, w czasie której zostały również usunięte nerwy wzrokowe już zaatakowane przez komórki nowotworowe. Była dwukrotnie operowana w 2007 i 2009 r. Przeszła wieloletnią chemioterapię i dwukrotną radioterapię. Po pierwszej operacji częściowego usunięcia guza mózgu, straciła wzrok, wystąpił u niej niedowład lewostronny i niewydolność przysadkowo-podwzgórzowa. Niedowład spowodował podwichnięcie lewego biodra, czego następstwem była operacja – osteotomia biodra.
Ze względu na schorzenia oraz skoliozę i stopy końsko szpotawe, wymaga ona pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego, stałej rehabilitacji oraz potrzebuje zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny jak ortezy, chodzik, wózek inwalidzki, fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny, a także odpowiednie pomoce do nauki dla dzieci niewidomych.
Wszystko to wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego prosimy z całego serca o pomoc.
Dziękujemy!!!