Podopieczni

Julia Grządziel

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

Julia urodziła się jako zdrowa dziewczynka. Niewiadomo dlaczego w 8 miesiącu życia epilepsja, później Mózgowe Porażenie Dziecięce zrujnowało jej zdrowie i czekające ją szczęśliwe dzieciństwo. Julia nie potrafi siedzieć i chodzić, ale strasznie chce żyć… i być samodzielna jak inne dzieci. Aby mogła być samodzielna potrzebuje stałej rehabilitacji oraz opieki specjalistów. To wszystko wiąże się z dużymi kosztami, dlatego bardzo prosimy Państwa o pomoc. Dziękujemy!!!